PlugClub L175 龍婆廉 2560年 永遠都有得揀 人見就愛 印多波-打PAT 特殊聖物

 

 

 

 

PlugClub ټ̩ƌT I̩

 


屈燙鍚鐵龍婆廉是本人在多年前曾經到訪的一位高僧,是一間知名度甚高的大佛寺,廟內必定都會看到大量信眾在參拜。上次請回的聖物,很多帶佛牌的師兄都說力量很好,有些更有很大的轉變。很多師兄的壓力之下,本人唯有再次拜訪,請來師傅的更多良好聖物,希望大家喜歡。

 

龍婆廉乃屈燙鍚鐵的現任主持,其法力得到泰國人們的承認,製作的佛牌以效果顯著為賣點。


早在很多年前,師傅在香港仍未有認識,本人就開始接觸師傅,師傅的沖花涼法有別其他師傅,是在晚上進行的,而且還會找來白衣阿贊一同作法。不過近年師傅聲名遠播,事務繁多,不熟悉師傅的人很難相見一面。


早年師傅的擋降貝非常好,也很受歡迎,除了擋降辟邪,還會招財。

觀音及士華利小立尊就有多位求子的信眾,如願以償,合和安康。

坤平,琉璃人緣珠及人緣符管都把當年的小伙子成家立室了,職位步步高陞。

招財魚已是極難尋之物,招財一流。


今次介紹的是師傅製作的一個特殊聖物,不算是佛牌,是特殊聖物,不可以掛頸。些聖物是運用強勁的和合圖及和合咒語,內有四支巴拉吉印。名為印多波-打PAT(淨係個名都聯想到好多野),係一種特殊印咒。功用是和性有關,在此就不方便畫出腸。 對象目標不可是有夫之婦,不可是有婦之夫,異性可以,同性絕對無問題,師傅不希望大家亂用,請負責任。


表面用金漆遮蓋,此法師傅不願公開,以免落得壞人手中。法是無分好壞,取決於使用

者。


2019.03.19效果真的很好,人緣及異性緣都大大得到改善,佩帶完的師兄都返轉頭再請,以備日後之需,因為聖物師傅不會再做第二次,效果十分好。


2019.03.23 今天一個師兄請了這一塊可謂溝女最強的聖物,我好奇問到:「你都結左婚啦,仲要尼做咩」。這位師兄一語道破:「無錯係結左婚,這聖物可以填補心靈上的空隙。請左之後就好似已經準備好一枱豐富的晚餐,想起都垂涏三尺,但係我係唔會食架。差別在於我有得揀,有得係好重要,就好似我有錢買法拉利,但我唔鐘意買,幾有型呀。只要我KEEP住尼塊牌,就永遠KEEP住尼個權利。」 


2020.04.21

最近又有師兄帶上這牌避免身體受傷,這一類的擋險事況,經常都有出現,只是沒有刻意放上來。這張符片在擋險及受傷時會大大發揮第二功效,就是免傷及減少,亦有重量的師兄在梯級落下,被救了,沒受傷。亦有廚房的師兄被熱水濺到時,水停止前進直接掉地上。 如果只是覺得這只招人緣異性緣的就錯了,功效多得很


約3X4CM

防水殼


按此直接通訊  


香港中國銀行、匯豐銀行、恒生銀行信用卡、PAYPAL、PAYME、台灣富邦銀行支付寶、微訊、內地中國銀行、中國建設銀行、中國光大銀行、中國招商銀行、FPS


查詢方法http://www.plugclubhk.com/contact.php

(WHAT'SAPP:6777 1441, 微訊:A67771441, LINE:albeelau)


 


(請輸入聖物關鍵字,例如:
年份、分類、高僧等等)

All rights reserved.plug club.      訪問總次數:
Design by globalsearch.com.hk